نباید فراموش کرد که ادامه این روند و عدم توجه دولت به بخش‌های خصوصی و حمایت از آن‌ها چگونه می‌تواند به چرخه اقتصادی تولید آثار هنری ضربه وارد کند و چگونه می‌تواند جلوی آثار داخلی را گرفته و آثار خارجی را که هم وارد کننده فرهنگ غربی هستند و هم آثاری وارداتی محسوب می‌شوند را بیش از گذشته پررنگ کند.