در نهایت با گذشت 11 ماه پس از وقوع جرم، او یکشنبه عصر با قرار وثیقه از زندان رجایی شهر آزاد شد. اصغرقاسمی آقباش وکیل صفت اعلام کرد کمیسیون 7 نفره پزشکی قانونی 50 درصد علت مرگ ناپدری صفت را بیماری‌های او اعلام کرده‌ است و بر این اساس قرار بازداشت متهم با موافقت دادگاه به قرار وثیقه تبدیل شد.